top of page

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALARIM, KİTAP BÖLÜMLERİM VE ÇEVİRİLERİM

Surgeons

TIRNAK BATMASINDA UYGULANAN YÖNTEMLER VE YAN ETKILERI

4 Nisan 2016

Ete doğru büyüyen tırnak, sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bir hastalıktır. Cerrahi olarak tırnağın tamamen çekilmesi günümüzde yerini kimyasal tırnak yatağı revizyonuna bırakmıştır. Bu konuda Türkiye'deki en deneyimli araştırmacı ekibi, Prof. Dr. Seher Bostancı, Prof. Dr. Pelin Koçyiğit ve Dr. Hilayda Karakök'ün akademik araştırmaları bilimsel olarak kimyasal koterizasayon ile uygulanan tırnak yatağı revizyonunun etkili bir tedavi olduğunu göstermiştir.

Bilimsel Makaleyi okuyun...

Doctor with Files

TIRNAK CERRAHISI UYGULAMALARI

4 Nisan 2016

Tırnak batmasında Prof. Dr. Seher Bostancı, Prof. Dr. Pelin Koçyiğit, Uzm. Dr. Hilayda Karakök ve Uzm. Dr. Nehir Parlak'ıın geliştirdikleri cerrahi yöntem güvenli ve etkili bir tedavi yaklaşımıdır. Bu yöntem önde gelen bilimsel dergilerinden Dermatologic Surgery (Deri Cerrahisi) dergisinde yayınlanmıştır.

Bilimsel makaleyi okumak için tıklayın...

Medical Prescription

IŞIK TEDAVISI VE GÜNEŞ IŞIĞININ VITAMINLER ÜZERINDEKI ETKILERI

2019

Bu makalede, çeşitli sebeplerle ışık tedavisi (fototerapi) alan hastalarda serum vitamin seviyelerini araştırdık. Bilindiği üzere gün ışığı ve bunu taklit eden yapay ışıklar D vitaminini arttırıcı etkiler gösterirken bir yandan da folik asit seviyesini düşürürler.

Yazının tamamını okuyun...

Surgeons

SEDEF HASTALIĞININ TEDAVISINDE SIKLOSPORIN KULLANIMI

2016

Bu araştırmada sedef hastalığı tedavisinde hızlı etki gösteren tedavi yöntemlerinden biri olan siklosporinin etkinlik ve güvenliğini araştırdık. Siklosproinin hızlı etkinlik gösteren ve yan etkiler açısından dikkatli ve yakın takip gerektiren bir ajan olduğunu gözlemledik.

Bilimsel makaleyi okuyun...

Doctor with Files

DERMATOLOJIK CERRAHI KONGRESINDE NELER KONUŞTUK?

2014

Dermatolojik Cerrahi Derneği'nce 2 senede bir düzenlenen Dermatolojik Cerrahi Günlerinde gündemdekiler ve konuşmacılar hakkında bir yazım Türk Dermatoloji Dergisi'nde yayınlandı. Bu yazımda Türkiye'nin ve Dünya'nın önde gelen araştırmacılarının deri cerrahisi ve kozmetik uygulamalar hususunda görüşlerine yer verdim.

Yazımda lazerle cilt yenilemeden, deri kanser cerrahi yöntemlerine, kanser tanısında uygulanan görüntüleme ve patoloji tekniklerinden botoks, dolgu ve iplerle yüz germeye pek çok konuda bilimsel araştırmacıların görüşlerine değindim.

Yazıya ulaşmak için tıklayın...

Medical Prescription

İLERLEMIŞ MELANOMDA KULLANILAN TEDAVI YÖNTEMLERI

2016

Bu yazımda ilerlemiş melanomda (ben kanseri) kullanılan akıllı ilaç tedavilerinden bahsettim. Ülkemizdeki bilimsel araştırmacılar ve kanser tedavisi ile ilgilenen klinisyenler için Prof. Dr. Bengü Nisa Akay ile görüşlerimizi özetledik.

Çalışmamızı okumak için tıklayın...

Nurse Taking Notes

KRONIK ÜRTIKER PATOGENEZI

2014

Kronik ürtiker halk arasında kurdeşen olarak bilinir. Son dönemlerde gittikçe artan bu hastalığın neden ortaya çıktığı ile ilgili çeşitli mekanizmaları Prof. Dr. Aynur Akyol ile birlikte anlattık.

Makaleyi okumak için tıklayın...

Blood Pressure Exam

İLAÇ ILIŞKILI ÖLÜMCÜL DERI DÖKÜNTÜLERI

4 Nisan 2016

Bu bildirimizde epileptik nöbet tedavisi için kullanılan fenitoin etken maddeli ilaç nedeni ile ortaya çıkan ve ölümcül seyir gösterren bir deri hastalığından bahsettik. Bu tür yan etkilerin erken tanınması oldukça önemlidir.

Yazımıza erişmek için tıklayın...

Doctor Analyzing X-Rays

KRONIK ÜRTIKERDE SIKLOSPORIN TEDAVISI

2016

Kronik ürtikerde, anti histaminik (alerji ilaçları)na dirençli ise tedaviye omalizumab (aşı) eklenir. Ancak kimi zaman tedavide siklosporin de kullanmak durumunda kalıyoruz. Bu tedavi de kronik ürtiker tedavisinde bir dönem yoğun olarak tercih edilmiş olsa da bilimsel veriler antihistaminikler ve omalizumab tedavisilerinin daha yaygın olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir.

Yazıya erişmek için tıklayın...

Chart & Stethoscope

DÜNYA DERMATOLOJI KONGRESINDE, DERI KANSER CERRAHISI'NDEKI BAŞARILARIMIZI SUNDUK!

2015

Ankara Üniversitesi Dermatolojik Cerrahi Ünitesinde deri kanseri nedeni ile cerrahi tedavi uygulanan ve cerrahi uygulamanın ardından 13 sene boyunca takip edilen 200'den  fazla hastanın cerrahi tedavileri ile ilgili gözlemlerimizi sunduk. 


Kongre anıları ve hakkımda yazılanlara erişmek için tıklayın...

Surgeons During Operation

OTOIMMUN BÜLLÜ HASTALIKLAR

2017

Otoimmün Büllü Hastalıklar (Büllöz Pemfigoid ve Pemfigus) tedavisinde kullanılan ileri tedavi yöntemlerinden immunadsorbsiyon ve plazmaferez yöntemleri hakkında kitap bölümünu Prof. Dr. Bengü Nisa Akay ile birlikte yazdık.

Otoimmün Büllü Hastalıklar isimli kitap, Galenos Yayınları tarafından basılmış olup editörlüğü Prof. Dr. Soner Uzun, Prof. Dr.Murat Durdu,  Prof. Dr.Tamer İrfan Kaya, Prof. Dr. Şebnem Aktan tarafından yapılmıştır. 

Kitabın tanıtımına ulaşmak için tıklayın...

Vaccination

TÜM YÖNLERI İLE PSÖRIAZIS
BIYOLOJIK TEDAVILER

2020

Sedef Hastalığının tanısı ve tedavisi ile ilgili kapsamlı bir kaynak oluşturmak amacı ile sayın Esra Adışen, Didem Didar Balcı ve Müge Güler Özden'in editörlüğünde hazırladığımız kitabın, biyolojik tedaviler- brodolumab kısmını ben yazdım.

Kitap hakkında bilgi için tıklayın...

Surgeons

DERMATOLOJIK HASTALIKLARDA TIRNAK TUTULUMU

2016

Pek çok deri hastalığı tırnakta tutulum yapar. Bu yayınımda Prof. Dr. Bengü Nisa Akay ile birlikte çeşitli dermatolojik hastalıkların tırnakta yaptıkları tutulumu tanımladık.

Makaleye ulaşmak için tıklayın...

Doctor with Files

KIMYASAL SOYMA, MIKRODERMABRAZYON VE TOPIKAL ÜRÜNLER

2016

Rebecca Small tarafından yazılan kitabı sayın Prof. Dr. Hatice Erdi Şanlı ile birlikte Türkçe'ye çeviren ekip içerisinde yer aldım. Kitap hakkında bilgi almak için tıklayın. 

Medical Prescription

DERMAL DOLGU UYGULAMALARI

2016

Prof. Dr. Ülker Gül'ün çeviri editörlüğünü yaptığı Dolgu Uygulamaları Kitabın çeviri ekibinde yer aldım. Kitap hakkında bilgi almak isterseniz tıklayın.

Nurse Taking Notes

'KOZMETİK DERMATOLOJİDE KOMPLİKASYONLAR, TEDAVİ BECERİLERİ

2018

Kozmetik uygulamalar ve bu uygulamalarla ilişkili komplikasyonlar hakkında kapsamlı bir kaynak olan kitabın diliş teknikleri ile ilgili bölümünü sayın hocam Prof. Dr. Seher Bostancı ile birlikte Türkçe'ye çevirdik. Kitap hakkında bilgi için tıklayın.

bottom of page