top of pageKişisel Bilgiler

Adı Soyadı: Hilayda Karakök

Doğum Tarihi: 23 Kasım 1987

Yabancı Dili: İyi Derecede İngilizce

Eğitim Bilgileri:

Lisans:

 • Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 2005-2011 

Tıpta Uzmanlık:

 • Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi  2012-2016

Görevler: 

 • Pratisyen Hekim:  Karabük Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Eylül 2011-Aralık 2011

 • Araştırma Görevlisi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar ABD Temmuz 2012-2016

 • Uzman Tabip: Ordu Devlet Hastanesi, 2016-2019

 • Dr. Öğretim Üyesi: Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2019-2021
 

Ödüller :
 

 • 72. yıl Bilimsel Araştırma Teşekkür Belgesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı, N, Erdem C, “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”

 • En iyi Sözlü Sunum Araştırma Birincilik Ödülü, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı N, Erdem C “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”, 2. Psöriazis Kongresi, Nisan 2016, Antalya

 • En İyi Poster (Araştırma) Birincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H, Sodyum Hidroksit ile Kimyasal Matrisektomi: Uzun Dönem Takip Sonuçları. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

 • En İyi Poster (Araştırma) İkincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, Diyabetik Hastalarda Kimyasal Matrisektomi: Retrospektif Değerlendirme. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

 • En İyi Poster (Araştırma) İkincilik Ödülü. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S, Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Korkmaz P, Housyhar Y, Maden A, Travma ve Bazal Hücreli Kanser İlişkisi. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul


Projelerde Yaptığı Görevler:

 

 • “ Prospective study on serum antibodies against target antigens of bullous autoimmune diseases and genetic susceptibility” Multicenter Prospective Trial, Principal Investigator of Ankara University, 2013

 • “Psoriasis Ve Kontakt Dermatit Tanıları Almış Ve El-Ayak Tutulumu Olan Hastaların, Lokal Banyo-Puva, Lokal Çeşme Suyu-Uva, Lokal Tuzlu Su-Uva, Lokal Uva İle Lokal Dbuvb, Lokal Çeşme Suyu-Dbuvb, Lokal Tuzlu Su-Dbuvb Fototerapilerine Yanıtlarının Kıyaslanması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştıma Projesi, Araştırmacı, 2013-2016

 • “Metastaz Yapmamış Melanoma ve Melanoma Dışı Deri Kanserleri İçin Geliştirilmiş Olan  Deri Kanseri İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeğinin (SCOQLIT) Türkçe Geçerlilik ve Güvenilirliğinin Araştırılması” Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2015-2016 

 • “Sağlıklı İnsanlarda Dil Yapısının Dermatoskopik Özelliklerinin Değerlendirilmesi Çalışması” Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2019-2020 

 • "Akne ve Yaşlanma İlişkisi" Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2020'den beri

 • "Bir Cinsel Organ Olarak Deri"  Ordu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2020'den beri

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : 
 

 • Türk Dermatoloji Derneği

 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 • Ankara Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

 • Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneği

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

 

 • Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H “Sodium Hydroxide Chemical Matricectomy: Long Term Follow-up Results” Dermatologic Surgery, 2014, Nov, 40(11):1221-4

 • Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N “Complications of Chemical Matricectomy” Journal of American Podiatric Academy, 2014 104:6, 649-651

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:
 

 1. Karakök-Güngör H, Akyol A “Kronik Ürtiker Patogenezi” Turk J Dermatol , 2014; 8: 223-226,

 2. Karakök-Güngör H, “5. Ulusal Dermatolojik Cerrahi Kongresi Anilari”  Turk Dermatoloji Dergisi: Istanbul Vol. 8, Iss. 4,  (2014): 256-258.

 3. Bostancı S, Karakök-Güngör H “Melazmada lazer ve ışık tedavisi”  Türkiye Klinikleri Lazer Özel Sayısı, Cilt 9 Sayı 1, 2016

 4. Karakök-Güngör H, Akay BN “Dermatolojik Hastalıklarda Tırnak Tutulumu” Türkiye Klinikleri Tırnak Özel Sayısı, Turkiye Klinikleri J Dermatol-Special Topics 2016;9(3):31-7

 5. Karakök-Güngör H, Saral S, Maden A, Kundakçı N, Doğanay Erdoğan B, Akay BN “Kronik Spontan Ürtikerde Siklosporin Tedavisi İle İlgili Gözlemlerimiz”, Ankara Tıp Mecmuası, 2016, 69 (2) 

 6. Karakök-Güngör H, Akay BN, “İlerlemiş Melanomada Kullanılan Güncel Tedavi Yöntemleri”Turk J Dermatol 2016;10(4):137-144

 7. Karakök-Güngör H; Saral S, Köseoğlu G, Erdem C, Doğanay Erdoğan B, Kundakçı N “Psoriazis hastalarında siklosporin kullanımının etkinlik ve güvenilirliği; retrospektif çalışma” Ankara Tıp Mecmuası 2016 Cilt: 69 Sayı: 1 Sayfa: 011-014 

 8. Vural, S., Güngör, H. K., Akay, B. N., Kundakçı, N. Dar Bant UVB ve PUVA Tedavilerinin Serum Folat Seviyeleri Üzerine Etkileri. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2019;72(2):205-208

 9. Yalçın M, Kurt c, Karakok Gungor H, “Koroner baypas Ameliyatı Sonrasında Eosinofili olmadan Ölümcül  DRESS sendromu” Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 2020;30 (2):66-8 
   

Ulusal Kitap Bölümleri:
 

 1. Akay BN, Karakök-Güngör H, Plazmaferez ve immunadsorbsiyon “Otoimmün Büllöz Hastalıklar” Editörler: Soner Uzun, Murat Durdu, Tamer İrfan Kaya, Şebnem Aktan Yayınevi: Türk Dermatoloji Derneği Yayınları Baskı: Galenos Yayınevi ISBN: 978-975-96175-3-0 Yıl: 2017

 2. Karakök H, Brodalumab “ Tüm Yönleri ile Psöriasis” Editörler: Erkan Alpsoy, Tülin Ergün, Neslihan Şendur Yayınevi: Gelnos Yayınevi ISBN: 978-605-06264-0-7

 

Ulusal Kitap Çevirileri:

 

 1. Bostancı, S, Karakök-Güngör H, Kısım 20: Dermatologlar için dikiş teknikleri 'Kozmetik Dermatolojide Komplikasyonlar, Tedavi Becerileri' Editör: Ganesh S. PAi, Çeviri Editörü: Ülker Gül Yayınevi: Dünya Tıp Yayınevi ISBN: 978-605-9615-31-0 Yıl: 2018

 2. Bostancı, S, Karakök-Güngör H, Kısım 3:Anestezi 'Dermal Dolgu Uygulamaları'  Rebecca Small Çeviri Editörü Prof. Dr. Ülker Gül  ISBN: 9786058462397

 3. Karakök-Güngör H,  Korkmaz P, Kimyasal Peeling Giriş ve Temel Kavramlar ' Kimyasal Soyma, Mikrodermabrazyon ve Topikal Ürünler' Rebecca Small Çeviri Editörü Prof. Dr. Hatice Şanlı ISBN: 9786059615044


 

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılanlar:
 

 1. Koçyiğit P, Bostancı S, Karakök-Güngör H, Korkmaz P, Maden A, Gündoğdu M, Housyar Y “Recurrence rates of Nonmelanoma Skin Cancer After Incomplete Excision” World Skin Cancer Congress, September 2014, Edinburgh 

 2. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Güngoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Long term follow up results of classical surgical excision of basal cell carcinoma” 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, July 2015

 3. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Güngoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Trauma as a risk factor of basal cell carcinoma” 23rd World Congress of Dermatology, Vancouver, July 2015

 4. Karakök-Güngör H , Saral S, Ertop P, Genç Y, Erdem C, Kundakci N “Rituximab Therapy in Recalcitrant Pemphigus Vulgaris: Paradoxical Worsening and the Need for Modified Protocols “ 25th EADV Congress, Copenhagen, October 2015  

 5. Karakök-Güngör H , Saral S, Gündoğdu M, Erdem C, Kundakci N “Induction of Remission After Selective Plasma Exchange Therapy: Can Serum Cytokine Levels Have a Crucial Role in Pathogenesis of Pemphigus?” 25th EADV Congress, Copenhagen, October 2015

 6. Güngör HK , Saral S, Gündoğdu M, Erdem C, Kundakci N Induction of remission and cytokine levels in pemphigus after selective plasma exchange therapy. The Second Inflammatory Skin Disease Summit, New York, November 2016
   

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
 

1. Bostancı S, Koçyiğit P, Küçükuslu N,  Karakök-Güngör H “Sodyum Hidroksit ile Kimyasal Matrisektomi: Uzun Dönem Takip Sonuçları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

2. Koçyiğit P, Bostancı S, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, “Diyabetik Hastalarda Kimyasal Matrisektomi: Retrospektif Değerlendirme”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

3. Koçyiğit P, Bostancı S, Küçükuslu N, Karakök-Güngör H, “Konjenital Malaligment: 3 Olgu Sunumu”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

4. Bostancı S, Koçyiğit P, Karakök-Güngör H, Küçükuslu N, “Sodyum Hidroksit Kimyasal Matrisektomi Komplikasyonları: Tırnak Distrofisi, Allodini, Hiperaljezi”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2012, İstanbul

5. Karakök Güngör H, Akay BN, Bostancı SOtoimmün Büllöz Hastalıklarda Tedavi Sorunu: İmmünsupresyon ve Sepsis, Otoimmün Büllöz Hastalıklar Güz Toplantısı Eylül 2013, Trabzon

6. Karakök-Güngör H, Köseoğlu G, Kundakçı N, Doğanay-Erdoğan B, Erdem C , “Psoriasis Hastalarında Siklosporin Kullanımının Etkinlik ve Güvenilirliği; Retrospektif çalışma”, XXI. Prof. A. Lütfu Tat Simpozyumu, Ankara, 2013.  

7.Karakök-Güngör H, Maden A, Kundakçı N, Doğanay-Erdoğan B, Akay N, “Kronik Otoimmun Ürtikerde Siklosporin Etkinlik ve Güvenilirliği “XXI. Prof. A. Lütfu Tat Simpozyumu, Ankara, 2013.

8. Karakök-Güngör H, Kurt İ, Okçu- Heper A, Tapan S, Koç E, Boyvat A “Eller ve Yüzde Büller ile Presente Olan Bir Olgu: Psödoporfiri”, XXV Ulusal Dermatoloji Kongresi, Antalya 2014

9. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Bazal hücreli Kanser cerrahi başarı oranları: 209 olgunun uzun dönem takip sonuçları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

10. Koçyiğit P, Bostancı S, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “40 yaş altı bazal hücreli kanser olguları”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

11. Bostancı S, Koçyiğit P, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Non melanoma deri kanseri epidemiyolojisi: 295 hastalık bir çalışma”. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

12. Koçyiğit P, Bostancı S, Saral S,  Karakök-Güngör H, Okçu Heper A, Gündoğdu M, Kormaz P, Houhyar Y, Maden A  “Travma ve bazal hücreli kanser ilişkisi. Türk Dermatolojik Cerrahi Kongresi, Aralık 2014, İstanbul

13. Karakök-Güngör H , Koçak A, Akay BN, Saral S, Kundakçı N “Jeneralize püstüler psöriazis ile birliktelik gösteren konjenital ıhtiyoziform eritroderma”, 23. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2015, Ankara

14. Karakök-Güngör H, Akay BN, Akyol A, Gürgey E, Kundakçı N, “Türkiye’de nadir gözlenen bir enfeksiyon; aktinomiçetoma” 23. Lütfü Tat Sempozyumu, Kasım 2015, Ankara

15. Karakök-Güngör H, Akay BN, “Vitiligo ve melanoma birlikteliği; Bir Vaka Sunumu”, 1. Deri Kanserlerinde Güncel Tedaviler Kongresi, Ocak 2016, Ankara

16.Karakök-Güngör H, Gündoğdu M, Maden A, Kundakçı N, Erdem C “Açık Etiketli Kontrollü Pilot Çalışma: Palmoplantar Psoriaziste Banyo PUVA, Tuzlu Su-UVA Ve Çeşme Suyu UVA Tedavilerinin Etkinliklerinin Kıyaslanması”, 2. Psöriazis Kongresi, Nisan 2016, Antalya

17. Karakök-Güngör H, Okçu-Heper A, Boyvat A, Kundakçı N, “Kemoterapi ile tetiklenen kalıcı alopesi: 2 olgu bildirisi”, 11. Ege Dermatoloji Günleri, Mayıs 2016, İzmir

18. Karakök-Güngör H, “Nonmelanoma Deri Kanserlerinde Cerrrahi Tedavi Başarı Sonuçları”, Güz Toplantıları: İnflamasyon ve Mukoza, Ekim 2019, Trabzon

19. Karakök H, Bostancı S, Akay BN, Ateş C, Çalışkan D, Köse SK “rMetastaz yapmamış melanoma ve melanoma dışı deri kanserleri için geliştirilmiş olan deri kanseri ilişkili yaşam kalitesi ölçeğinin (DKYKÖ)

türkçe geçerlilik ve güvenilirliğinin araştırılması.” Erciyes Dermatoloji Zirvesi, Mart 2010, Kayseri


  

 
Permakültür: 

Bartın’da 4 dönüm alanda 2012’den beri permakültür faaliyetleri yapmaktayım, Ordu’da 10 dönüm arazide- 2016’dan beri ve 3 dönüm arazimde 2020 Ağustos’tan beri permakültür faaliyetleri yapmaktayım.

 

Tohumcuk Doğa Atölyeleri:

 

2018 Aralık’tan beri, Ordu’da çocuklarla doğa atölyeleri yaptığımız bir topluluğun kurucularındanım. Ben maya, yaban mayası avı ile ilgili atölyelerin yürütmekteyim. Ayda 1 veya 2 sefer sıklıkla düzenli olarak atölyeler yapmaktayız. instagram adresimizden faaliyetlerimiz takip edilebilir. 

 

Doğal Bilinçli Beslenme-Ankara:

 

2011’den beri aktif olarak içerisinde bulunduğum toplulukta 2018-2019 süresince 1 sene boyunca gönüllü olarak moderatör ekibinde yer aldım. Bu dönemde gıda toplulukları çalıştayında DBB’yi temsil ettim ve probiyotik gazoz atölyesi verdim. Ayrıca İzmir’deki üretici çiftlikleri ziyaret organizasyonunu düzenledim. Şu an üretici iletişim çalışma grubunda bulunuyorum.

 

Dağcılık- Doğa Yürüyüşleri:

 

Doğu Karadeniz doğasına hayran biri olarak 2007’den beri düzenli olarak farklı rotalarda yürüyüş ve kamp etkinlikleri düzenliyor/katılıyorum. 2008 ve 2011 senelerinde 2 kere Kaçkar zirve tırmanışını başarı ile tamamladım.

 

Masal Anlatıcılığı ve Yazarlık:

 

2012-2015 tarihleri arasında SEİBA Hikaye Anlatıcılığı Merkezi tarafından düzenlenen, masal anlatıcılığına giriş ve masalın şifreleri 1, 2, 3 eğitim serisine katılarak başarı ile tamamladım. 2019-2020 boyunca Atölye Kaf’ ta düzenlenen Magical Storytelling eğitimini tamamladım.

2019 Aralık ayından itibaren Ordu’da masal anlatımı geceleri organize ediyor ve anlatıcılık yapıyorum. Anlattığım masalları kendim yazıyorum.

 

Detaylı Özgeçmiş

Yayınlar - Ödüller

Kişisel İlgi Alanları

bottom of page